Spoločnosť DXa, s.r.o. začína od 30.11.2022 v obci Runina s realizáciou projektu „Chalupa Sarňak, Runina„, ktorý je financovaný s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a Ministerstva dopravy a výstavby SR v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu. Výška schváleného NFP je 199 999,70 EUR

Stručný opis projektu:

Projektový zámer rieši možnosť celoročného krátkodobého ubytovania s kapacitou 19 postelí. Ďalšou činnosťou je požičovňa bicyklov, elektrobicyklov a bežeckých lyží, ktoré budú môcť využívať všetci návštevníci. Ubytovanie je navrhnuté tak, aby dosiahlo vyššiu kvalitatívnu úroveň, bolo priateľské k životnému prostrediu a poskytlo ubytovaným hosťom nielen ubytovanie, ale aj nezabudnuteľné zážitky – spoločné posedenie pri krbe, grilovačka či relax v prírode. Súčasťou bude aj izba tradícií obce, kde bude možné zakúpiť aj suveníry a rôzne tradičné produkty. 

Merateľné ukazovatele – Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 2, Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – 1, Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1, Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín – 0,50 FTE, Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 0,75 FTE. Snahou navrhnutého projektu je dosiahnuť zvýšenie potenciálu CR v regiónu prostredníctvom podpory MSP. 

Cieľ projektu:

Zvýšenie potenciálu cestovného ruchu na danom území

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk