Spoločnosť DXa, s.r.o. (deixa) sme založili v roku 1998 za účelom poskytovania „komplexných“ služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, na základe praktických skúseností konateľa. Ing. Jozef Malenky ako technik požiarnej ochrany a neskôr aj servisný pracovník vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, konštatoval, že legislatívne požiadavky zákona o požiarnej ochrane sú diverzifikované medzi viacerých dodávateľov. Týmto sa problematika protipožiarného zabezpečenia subjektov stávala náročnejšia na čas a financie. Preto sa rozhodol založiť spoločnosť, ktorá by bezpečnosť svojich klientov, ich prevádzok a zamestnancov riešila komplexne.