Široká oblasť vedomostí a dlhoročné skúsenosti potrebné na efektívne riešenie požiarnej bezpečnosti objektov, ochranu majetku, životov a zdraví osôb pri zohľadnení špecifických požiadaviek užívateľa a možných rizikových faktorov je Požiarna ochrana či najnovšie Protipožiarna ochrana.