Poradenstvo, implementácia (ISO 9001:2008)

  • komplexná poradenská činnosť pri návrhu, vypracovaní, implementácii systémov riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2008, až po certifikačný audit
  • výkon interného audítora
  • výkon externého audítora
  • poradenská činnosť spočíva z analýzy stavu riadenia organizácie, stavu dokumentácie, návrhu riadenia, návrhu procesov v zmysle normy, vypracovanie dokumentácie, implementácia systému riadenia do činnosti organizácie, prípravy na certifikačný audit vykonávaný akreditovanou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.